مجازیار

کاربر گرامی
معمولاً برای نصب مستقیم اپلیکیشن خارج از محیط اپ استورها به طور پیش ‌فرض پیام
"این نوع فایل می تواند به دستگاه شما آسیب برساند"
را توسط گوشی تلفن همراهتان دریافت می کنید؛ شما می توانید با انتخاب گزینه تایید فرآیند نصب اپ را ادامه دهید